Taxnorway.no

Endre forskuddskatt for enkeltpersonforetak

Utskriftversjon

Dersom du har fått feil forskuddskatt kan du endre denne.

Du må da sende inn endring på skjema "Søknad om endring av eller krav om skattekort/forskuddskatt (RF-1102)"

I tillegg må du dokumentere grunnen til at du vil endre forskuddskatten:

  • Dersom forventet næringsinntekt er endret, må du legge ved kopi av kontrakter med oppdragsgiver(e)
  • Dersom du ikke anser deg  skattepliktig til Norge etter skatteavtale mellom Norge og ditt hjemland, må kopi av kontrakten(e) du har inngått i Norge legges ved. Oppgi også varigheten av oppholdet ditt i Norge.
  • Dersom du har avsluttet næringsvirksomheten i Norge må du opplyse om dette. Husk å melde opphør til Brønnøysundregisteret  på skjema BR-1080, se www.brreg.no. Har du ID-kort (Byggekort), vil dette være ugyldig dersom virksomheten er opphørt. Kortet kan  slettes via www.byggekort.no.
  • Dersom du har gått over til å være lønnsmottaker, må du legge ved kopi av arbeidskontrakt.
  • Dersom du har flyttet fra Norge, legg ved kopi av flyttemelding/adresseendringskjema.

Har du spørsmål om endring av forskuddskatten kontakt ditt skattekontor

Er ditt skattekontor Sentralskattekontoret for utenlandssaker, kan du sende e-post til sfu@skatteetaten.no eller ringe på telefon + 47 51 96 96 00 (fra utlandet +47 22 07 70 00)."