Taxnorway.no

Rapportere lønn og betale arbeidergiversavgift for ansatte

Utskriftversjon

 

Arbeidsgivere er pliktige til å rapportere lønn, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift til Skatteetaten. Dette er uavhengig av om det skal betalest skatt.

Dette må du gjøre:

Solidaransvar

Dersom du har et utenlandske selskap som har fått et oppdrag i Norge vil din oppdragsgiver ha solidaransvar for innbetaling av skatter og avgifter. Les mer om hvordan du søker om fritak for dette her.

 Vedlegg