Taxnorway.no

Utenlandske artister og idrettsutøvere

Utskriftversjon

Artistskatteloven gjelder for personer bosatt i utlandet som deltar i arrangement

Artistbegrepet omfatter underholdningsartister og idrettsutøvere.

Den som engasjerer utenlandsk artist eller arrangerer forestilling hvor utenlandsk
artist skal delta, skal uoppfordret/av eget tiltak gi melding om arrangementet til Sentralskattekontoret for utenlandssaker på skjema RF-1091  Melding fra arrangør/plassutleier om artist(er).Plikten til å svare skatt av inntekt fra artistvirksomhet gjelder uavhengig av om inntekten tilfaller artisten selv, dennes representant eller et foretak.

Utenlandske artister skal skattlegges ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

 Vedlegg