Taxnorway.no

Utenlandske næringsdrivende som har omsetning i Norge

Utskriftversjon

Utenlandske næringsdrivende som har avgiftspliktig omsetning i Norge, er avgiftspliktige etter samme regler som norske virksomheter, og skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når vilkårene er oppfylt.

Avgiftspliktig virksomhet

Merverdiavgiftsloven § 3-1 bestemmer at det skal beregnes og betales merverdiavgift ved omsetning av alle varer og tjenester, men det er flere unntak og fritak fra avgiftsplikten. Disse kan deles inn i to hovedgrupper:

Den ene gruppen, unntak fra avgiftsplikt, er omsetning som faller helt utenfor loven. Virksomheter som bare har slik omsetning, skal ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret, og har ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Hva som er unntatt følger av merverdiavgiftsloven kapittel 3.

Den andre gruppen, fritak fra avgiftsplikt, er omsetning som faller innenfor merverdiavgiftsloven, men hvor det i loven er fastsatt at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift, såkalt nullsats. Et typisk eksempel på slik omsetning er salg av varer og tjenester fra Norge til utlandet. Ved slik omsetning gjelder merverdiavgiftslovens regler fullt ut, blant annet reglene om fradrag for inngående merverdiavgift. Hva som er fritatt omsetning følger av merverdiavgiftsloven kapittel 6.
Det skal også betales merverdiavgift ved uttak fra avgiftspliktig virksomhet til bruk privat eller til bruk i virksomhet utenfor avgiftsområdet, jf. merverdiavgiftsloven § 3-21.]

 Vedlegg