Taxnorway.no

Utenlandske næringsdrivende som ikke har omsetning i Norge

Utskriftversjon

Utenlandske næringsdrivende som bare selger varer fra utlandet til Norge, er ikke merverdiavgiftspliktige i Norge. I disse tilfellene oppstår avgiftsplikten ved innførselen.

Om innførsel av tjenester vises det til egen nettbrosjyre ”Kjøp av tjenester i utlandet”.

Det kan forekomme at utenlandske næringsdrivende som ikke er registreringspliktige her, pådrar seg merverdiavgift ved anskaffelse av varer og tjenester i Norge. For disse er det etablert en refusjonsordning som administreres av Skatt øst. Nærmere informasjon finnes i brosjyren ”Refunds of Value Added Tax to Foreign Businesses/Refusjon av merverdiavgift til utenlandske næringsdrivende”. Se også RF-1032 Refusjon mva, utenlandsk næringsdrivende.