Taxnorway.no

Endring av skatteklasse

Utskriftversjon

Skatteklasse 2 blir innvilget dersom

  • Du forsørger ektefelle bosatt i hjemlandet i hele inntektsåret. Forsørgelse foreligger når ektefelle har lavere inntekt enn kr 45 870 (i 2016)
  • Du og din ektefelle lignes under ett for begges samlede formue

Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon, men må kunne legge den frem hvis vi spør. Du må kunne dokumentere:

  1. At du er gift. Dette dokumenteres med vigelseattes.
  2. At du bor sammen med ektefellen i hjemlandet. Dette dokumenteres med bekreftelse fra offentlig myndighet på familiens bosted.
  3. At din ektefelle har inntekt på under kr 45 870. Dette dokumenteres med bekreftelse som er utsted fra offentlig myndighet i ditt hjemland på din ektefelles inntekt for det aktuelle inntektsåret.