Taxnorway.no

RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift

Utskriftversjon

Årsoppgaven for arbeidsgiveravgift skal arbeidsgiver sende skatteoppkrever sammen med lønns- og trekkoppgavene dersom disse er levert på papir.

 Vedlegg