Taxnorway.no

RF-1032 Refusjon mva, utenlandsk næringsdrivende

Utskriftversjon

Utenlandske næringsdrivende kan etter søknad få refundert den merverdiavgift som de betaler ved kjøp av varer/tjenester i Norge eller ved innførsel av varer til Norge.

 Vedlegg