Taxnorway.no

RF-1199 Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere

Utskriftversjon

Skjemaet skal fylles ut av den som gir oppdrag til utenlandsk oppdragstaker på land eller kontinentalsokkelen.

Det skal gis opplysninger til Sentralskattekontoret for utenlandssaker om alle oppdrag og underoppdrag som er gitt til et selskap som er hjemmehørende i utlandet, eller til en person som er bosatt i utlandet, når oppdraget utføres

  • på sted for bygge- og monteringsvirksomhet i Norge
  • på sted som står under oppdragsgivers kontroll i Norge
  • på den norske kontinentalsokkelen

Plikten gjelder for norske og utenlandske næringsdrivende og for det offtenlige. Privatpersoner har ingen plikt til å gi opplysninger. 

 Vedlegg