Taxnorway.no

RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgere

Utskriftversjon

Utenlandske statsborgere som søker om nytt skattekort, må møte opp personlig på et av de utvalgte skattekontorene og legitimere seg før de kan få utskrevet skattekort.

  • Utenlandske statsborgere må legge frem gyldig pass eller annet identitetsdokument som er godkjent som reisedokument innen EU, i tillegg til en arbeidskontrakt eller et skriftlig tilbud om arbeid.
  • For nordiske statsborgere er det tilstrekkelig å legge frem gyldig førerkort og en utskrift fra den enkelte stats folkeregister som ikke er eldre enn tre måneder.

Skattekortene inneholder ikke opplysning om arbeidstillatelse og er ikke bevis på rett til arbeid eller opphold i Norge. Arbeidsgiveren har et selvstendig ansvar for å påse at alle ansatte har rett til å arbeide i Norge. Eventuelle spørsmål må tas opp med utlendingsmyndighetene (UDI).

 Vedlegg