Taxnorway.no

Rapporteringsordning for alle arbeidsgivere

Fra og med 1. januar 2015 ble det innført en ny rapporteringsordning for alle arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. Dette gjelder også for norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) vil samles i den nye a-meldingen og skal sendes inn hver måned av virksomheter som opererer i Norge.

A-meldingen erstatter bl.a terminoppgaver, lønns- og trekkoppgaver samt årsoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.  

A-meldingen skal leveres elektronisk hver måned.

Gå inn på nettsiden til a-ordningen for å sette deg inn i hva ditt foretak må gjøre for å være forberedt på denne endringen.

Informasjonsbrev fra A-ordningen, 7 okt. 2014

Les mer om betaling av skatt.