Taxnorway.no

Slik sjekker du skattemeldingen din

Utskriftversjon

Jobber du i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, får du i mars/april en forhåndsutfylt skattemelding fra Skatteetaten. Skattemeldingen er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld sist inntektsår.

Du må sjekke at opplysningene i skattemeldingen er korrekte. Har du ingen endringer, trenger du ikke levere. Har du endringer, er fristen for å endre og levere skattemeldingen 30. april. Sjøfolk bosatt i utlandet har ikke plikt til å levere skattemeldingen. Dette gjelder imidlertid ikke sjøfolk som er ansatt på fartøy i petroleumsrelatert virksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Slik kontrollerer du skattemeldingen: 

 1. Sjekk opplysningene

Arbeidsgiveren din skal hver måned sende deg dokumentasjon på lønnen du har fått utbetalt og hvor mye skatt som er blitt trukket. Arbeidsgiveren din skal også hver januar sende deg en samleoppgave over lønnsutbetalinger og skattetrekk det foregående året. Når du får skattemeldingen, sjekker du opplysningene i den opp mot denne dokumentasjonen.

2. Sjekk om du har rett til fradrag

Du kan ha krav på å trekke fra diverse utgifter i den skattepliktige inntekten din. Disse kalles fradrag, og du må selv legge dem inn i skattemeldingen. Se oversikt over hvilke fradrag du kan ha rett på.

3. Fyll ut tilleggsopplysninger

Dersom du er utenlandsk arbeidstaker og har arbeidet for et utenlandsk selskap i Norge, eller har arbeidet for et norsk eller utenlandsk selskap på norsk kontinentalsokkel, bør du fylle ut postene under 1.5.5 i skattemeldingen din. Dette er viktig for at du skal få et korrekt skatteoppgjør.

4. Sjekk at adressen din er riktig

For at du skal motta skattemeldingen og få kontrollert at opplysningene om deg stemmer, må vi ha den rette adressen din. Husk derfor å gi oss beskjed dersom du flytter eller endrer adresse.

5. Registrer bankkontoen din.

Fyll inn bankkonto for utbetaling av eventuell til gode skatt.

Slik leverer du skattemeldingen

Du får skattemeldingen i posten. Dersom du har registert deg som e-bruker vil du motta skattmeldingen i Altinn. Du kan gjøre endringer på selve skjemaet du får og sende det  inn, eller du kan levere skattemeldingen elektronisk.

Dersom du ikke skal endre noen opplysninger, trenger du ikke å gjøre noe. Det betyr at dersom vi ikke hører fra deg, går vi ut fra at du har kontrollert opplysningene og at disse stemmer. Du må levere skattemeldingen selv om du mener at du ikke er skattepliktig til Norge.

Hva skjer dersom du har betalt for mye eller for lite skatt?

Etter at du har levert skattemeldingen, behandler Skatteetaten opplysningene i den og utarbeider et skatteoppgjør. Skatteoppgjøret viser om du har betalt inn for mye eller for lite skatt. Dersom du har betalt for mye skatt, får du utbetalt det du har betalt for mye. Dersom det er betalt for lite skatt, må du betale det du skylder.

Mer om skatteoppgjøret

Har du ikke mottatt skattemeldingen?

Dersom du er utenlandsk arbeidstaker og ikke har mottatt skattemeldingen innen slutten av april, må du fylle ut og sende inn skjemaet "Selvangivelse for personer som ikke har mottatt forhåndsutfylt selvangivelse RF1281".


Work in Norway