Taxnorway.no

Melde flytting og endre postadresse

Utskriftversjon

Det er viktig at du som oppholder deg i Norge gir beskjed til Skatteetaten om hvilken adresse du vil motta posten din på. Skal du bo sammenhengende i Norge i minst 6 måneder, må du melde flytting.

Skal du bo sammenhengende i Norge i minst 6 måneder?

  • Du må møte personlig opp på et ID-kontor og melde flytting til Norge. Du må oppgi bostedsadressen din, og eventuelt en annen postadresse dersom du ikke mottar post der du bor.
  • Etter at du blir registrert som bosatt i Norge, må du sende inn  flyttemelding ved alle senere endringer av bosted inntil du melder flytting fra Norge.

Skal du endre adressen hvor du mottar post?

  • Da du registrerte deg ved et skattekontor, ble du bedt om å oppgi en adresse. Dersom du mottar post på en annen adresse enn denne, må du melde endring av postadresse. 
  • Du må også melde endring av postadresse dersom du har reist ut av Norge og du har fått ny adresse i utlandet etter at arbeidsoppholdet i Norge er avsluttet.

Dersom du skal flytte til Norge eller endre bostedsadresse, må du gi Skatteetaten beskjed innen 8 dager etter at du har fått ny adresse.  

Skal du:

Hvorfor er det så viktig at vi har den rette adressen din?

Adresseopplysningene brukes av alle offentlige etater og av mange private bedrifter som har kontakt med deg. Dersom du for eksempel har betalt for mye skatt og har reist ut av Norge, må vi vite hvor vi kan kontakte deg. 

 

 

 


Work in Norway