Taxnorway.no

Utdatert: Diverse artikler

Wersja do wydrukuTreść

Strona główna

  Rezydent podatkowy na terenie Norwegii

Jeżeli przebywasz w Norwegii powyżej 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w ciągu 36 miesięcy, to uzyskujesz status rezydenta podatkowego w Norwegii. Odpis standardowy przysługuje Ci przez pierwsze dwa lata dochodowe od momentu uzyskania statusu rezydenta podatkowego. Dotyczy to również osób, które uprzednio były uprawnione do odpisu standardowego jako podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Norwegii. Musisz wybrać między odpisem standardowym a zwykłymi odliczeniami.

Kilka przykładów odliczeń, do których tracisz prawo korzystając
z odpisu standardowego
:

  • odliczenia faktycznych kosztów podróży między miejscem
    zamieszkania w Norwegii a miejscem pracy (dojazdy do pracy)
  • odliczenia odsetek od pożyczek
  • ulga rodzicielska (koszty przedszkola itd.)
  • odliczenia indywidualnych wpłat na prywatny fundusz emerytalny (IPS) zgodnie z norweską ustawą podatkową
  • odpis z tytułu darowizn dla określonych organizacjispołecznych
  • odpis specjalny obejmujący niektóre koszty związane z chorobą
  • odpis z tytułu składki na BSU (mieszkaniowy program oszczędnościowy dla młodzieży)
  • koszty związane z pobytem poza domem rodzinnym, w tym koszty wyżywienia, zakwaterowania i podróży, również w przypadku, gdy miejsce zamieszkania znajduje się w innym kraju UE/EOG. Jeżeli pracodawca pokrywa koszty wyżywienia, zakwaterowania i podróży do domu bezpośrednio albo jako świadczenia wypłacane pracownikowi, to możesz wybrać metodę rozliczeniową brutto lub netto, patrz rozdział poprzedni.