Taxnorway.no

3.6.1.1 Obowiązek składania zeznania podatkowego

Zeznanie podatkowe należy złożyć w jednej z poniższych form:

  • wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe,
  • sprawozdanie z dochodu/tax return, RF-1047,
  • zeznanie podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą, itp., RF-1030, lub
  • zeznanie podatkowe dla spółek akcyjnych, itp., RF-1028.

W wypadku pytań dotyczących wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego lub zmiany typu zeznania należy skontaktować się z urzędem podatkowym.

Termin złożenia zeznania podatkowego zależy od typu zeznania składanego przez podatnika.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe należy złożyć do końca kwietnia w roku następującym po roku dochodowym, por. ust. o rozliczeniu podatk., § 4-7. Dotyczy to zarówno podatników, którzy odsyłają przysłaną wersję papierową, jak i tych, którzy potwierdzają zeznanie podatkowe w inny sposób, np. elektronicznie (Altinn).

Podatnicy rozliczani przez Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych (SFU) powinni złożyć formularz RF-1047 (Sprawozdanie z dochodu/Tax return) przed końcem marca.

Termin składania zeznania podatkowego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą itp. oraz zeznania dla spółek akcyjnych itp. to zwykle koniec maja w roku następującym po roku dochodowym, por. ust. o rozliczeniu podatk., § 4-7 nr 1. Jeżeli zeznanie podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą itp. oraz zeznania dla spółek akcyjnych itp. dostarczane jest w wersji papierowej, to ostateczny termin upływa z końcem marca w roku następującym po roku dochodowym, por. przepis SKD z 26 stycznia 2004 nr 304 o terminie składania zeznań podatkowych w wersji papierowej (ustawa o rozliczeniu podatk.).

Konsekwencje niedostarczenia zeznania podatkowego mogą być następujące: