Kontroli tożsamości dla pracowników zagranicznych zatrudnionych przez firmy zagraniczne

Urząd Podatkowy wprowadził kontrolę tożsamości dla pracowników zagranicznych, którzy mają podjąć pracę w Norwegii. Celem kontroli jest aktywne zapobieganie przypadkom posługiwania się fałszywą tożsamością.

Pracownicy zagraniczni, którzy wcześniej otrzymali kartę podatkową i D-numer z Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych (SFU) na podstawie zgłoszenia na druku RF-1199 „Informacje o kontrakcie, zleceniobiorcy i pracownikach”, muszą od 1 kwietnia 2014 r. stawić się w lokalnym urzędzie podatkowym (ID-kontor) w celu przeprowadzenia kontroli tożsamości. Wykaz 42 lokali Urzędu Podatkowego dokonujących kontroli tożsamości znajduje się na stronie skatteetaten.no/idoffices.
Obowiązek zgłoszeniowy pracownika/pracodawcy wobec Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych (SFU) pozostaje niezmieniony. Pracownicy, którzy nie stawią się na kontrolę tożsamości, nie otrzymają karty podatkowej, pracodawca będzie więc musiał potrącić z ich wynagrodzenia 50% podatku.

Dokumentacja

Dokumenty wymagane do kontroli tożsamości:

Ważny paszport lub dowód osobisty uznawany jako dokument podróży na obszarze Schengen. Dowód osobisty musi zawierać zdjęcie, informacje o obywatelstwie oraz płci. Obywatele krajów nordyckich mogą okazać także ważne prawo jazdy wraz z wypisem z ewidencji ludności z kraju pochodzenia. Wypis ten nie może być starszy niż trzy miesiące i musi być podpisany oraz opatrzony pieczęcią.

  • Druk RF-1209 „Wniosek o kartę podatkową dla obywateli zagranicznych”. Druk ten można pobrać ze strony taxnorway.no.
  • Umowa o pracę albo potwierdzenie  zlecenia w Norwegii.
  • Osoby z krajów spoza UE/EOG muszą dodatkowo udokumentować, że posiadają zezwolenie na pobyt z prawem do podjęcia pracy w Norwegii.

Zwolnienie z obowiązku stawienia się na kontrolę tożsamości

Do grup zwolnionych z obowiązku należą:

  • Pracownicy zagraniczni, którzy pracują wyłącznie na norweskim szelfie kontynentalnym.
  • Marynarze będący rezydentami podatkowymi za granicą, pracujący na statkach zarejestrowanych w NIS – Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków lub NOR – Norweskim Rejestrze Statków.
  • Osoby posiadające D-numer, które w ciągu ostatnich dwóch lat stawiły się na kontrolę tożsamości.
  • Osoby, dla których stawienie się w urzędzie podatkowym w celu przeprowadzenia kontroli tożsamości byłoby bardzo uciążliwe ze względu na sytuację, w jakiej się znajdują. Aby zostać zwolnionym z tego obowiązku, należy przesłać pisemny wniosek wraz z poświadczoną kopią paszportu/ważnego dowodu tożsamości, kopią umowy o pracę zawierającą informacje o długości i charakterze pobytu, wypełnionym formularzem RF-1209 „Wniosek o kartę podatkową dla obywateli zagranicznych” oraz uzasadnieniem, dlaczego stawienie się na kontroli tożsamości byłoby dużym obciążeniem.

Wniosek należy wysłać do Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych (SFU): Sentralskattekontoret for utenlandssaker, Postboks 8031, 4068 Stavanger. Więcej informacji dostępnych jest na stronie taxnorway.no. Pytania można kierować pod numer telefonu + 47 51 96 96 00.Wydruk z http://www.skatteetaten.no/pl/International-Polska/Felles-innhold-benyttes-i-flere-malgrupper/Artykuy/Diverse-utgatte-artikler/Wprowadzenie-kontroli-tosamoci-dla-pracownikow-zagranicznych-zatrudnionych--przez-firmy-zagraniczne---od-1-kwietnia/