Taxnorway.no

Dokumenty, które obywatele krajów nordyckich muszą okazać podczas kontroli dowodu tożsamości

Wersja do wydruku

Jeśli jesteś obywatelem Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii lub Islandii i chcesz zgłosić przeprowadzkę do Norwegii, musisz stawić się w jednym z 41 wybranych lokalnych urzędów podatkowych w celu kontroli dowodu tożsamości.

Weź ze sobą następujące dokumenty:

• Paszport lub narodowy dowód osobisty, który zawiera zdjęcie, obywatelstwo i płeć.  Jeśli przeprowadzasz się do Norwegii z innego kraju nordyckiego, uznawane jest także ważne prawo jazdy wraz z wypisem z rejestru ludności z kraju przybycia, na którym podane jest obywatelstwo i płeć. Wypis ten musi zawierać datę wydania i nie może być starszy niż 3 miesiące. Musi być też podpisany i opatrzony pieczęcią.

• Umowę potwierdzającą zakup mieszkania lub umowę najmu ważną minimum 6 miesięcy. Jeżeli twoja umowa o wynajem mieszkania jest starsza niż 3 miesiące, musisz mieć potwierdzenie od właściciela mieszkania że umowa jest nadal ważna.

• Umowę o pracę lub pisemną ofertę pracy na minimum sześć miesięcy. Jeśli umowa jest starsza niż 3 miesiące, musisz mieć ze sobą potwierdzenie od pracodawcy, które określa, że  umowa jest nadal ważna.

• Jeśli pracujesz na zlecenie dla agencji pośrednictwa pracy, musisz przynieść potwierdzenie zlecenia trwającego minimum sześć miesięcy.

• Jeśli prowadzisz własną działalność gosporadczą, musisz móc ją udokumentować.

• Potwierdzenie przyjęcia na studia, jeśli zamierzasz studiować.

• Ewentualnie inne dokumenty potwierdzające, że będziesz przebywać w Norwegii przez 6 miesięcy lub więcej.


Jeśli przeprowadzasz się z kraju nordyckiego razem z dziećmi poniżej 18 roku życia, spełnione muszą zostać następujące dodatkowe wymogi:

• Na zgłoszeniu przeprowadzki musi się podpisać się osoba lub osoby posiadające władzę rodzicielską, z którymi dziecko mieszkało pod poprzednim adresem zameldowania.

• Jeśli dziecko przeprowadza się razem z rodzicem, który posiada wyłączną władzę rodzicielską, należy tę władzę udokumentować na przykład wypisem z krajowej ewidencji ludności.

• Jeśli dziecko wyprowadza się ze wspólnego domu i władza rodzicielska jest podzielona, trzeba posiadać podpis i kopię dowodu tożsamości rodzica, który nie przeprowadza się razem z dzieckiem.

• Dziecko musi mieć przy sobie ważny dokument tożsamości, o ile nie jest wpisane do paszportów rodziców.