Taxnorway.no

Dokumenty, które obywatele spoza UE/EOG/EFTA muszą okazać przy kontroli dowodu tożsamości

Wersja do wydruku

Jeśli jesteś obywatelem kraju spoza EU/EOG/EFTA i chcesz zgłosić przeprowadzkę do Norwegii, musisz stawić się w jednym z 41 wybranych lokalnych urzędów podatkowych, w celu kontroli dowodu tożsamości.

Weź ze sobą następujące dokumenty:

  • Paszport lub inny uznawany dokument tożsamości.
  • Jednolitą kartę pobytu w Schengen, która dokumentuje prawo do pobytu w Norwegii przez sześć miesięcy lub dłużej. 
  • Umowę potwierdzającą zakup mieszkania lub umowę najmu ważną minimum 6 miesięcy. Jeżeli twoja umowa o wynajem mieszkania jest starsza niż 3 miesiące, musisz mieć potwierdzenie od właściciela mieszkania że umowa jest nadal ważna.
  • Jeśli podejmujesz pracę w Norwegii, musisz przedstawić umowę o pracę lub pisemną ofertę pracy na minimum 6 miesięcy. Jeśli umowa jest starsza niż 3 miesiące, musisz mieć ze sobą potwierdzenie od pracodawcy, które określa, że Twoja umowa jest nadal ważna.
  • Jeśli pracujesz na zlecenie dla agencji pośrednictwa pracy, musisz przynieść potwierdzenie zlecenia trwającego minimum sześć miesięcy.
  • Jeśli prowadzisz własną działalność gosporadczą, musisz móc ją udokumentować.
  • Potwierdzenie przyjęcia na studia, jeśli zamierzasz studiować.
  • Ewentualnie inne dokumenty potwierdzające, że będziesz przebywać w Norwegii przez 6 miesięcy lub więcej.