Taxnorway.no

Karta podatkowa

Wersja do wydruku

Jeśli pracujesz w Norwegii lub na norweskim szelfie kontynentalnym, musisz posiadać kartę podatkową.

Jeśli tymczasowo przebywasz w Norwegii i jesteś zatrudniony u zagranicznego pracodawcy, lub jesteś rezydentem za granicą i pracujesz na norweskim szelfie kontynentalnym, kartę podatkową powinieneś otrzymać od Centralnego Urzędu Podatkowego do Spraw Zagranicznych (SFU).

Osoby posiadające zagranicznego pracodawcę, zwykle otrzymują kartę podatkową na podstawie informacji podanych przez pracodawcę w formularzu RF-1199 Informacje o kontrakcie, zleceniobiorcy i pracownikach. Aby otrzymać kartę podatkową nie musisz podejmować żadnych działań. Karta podatkowa wysyłana jest na adres, który podałeś pracodawcy. Dodatkowo do pracodawcy zostanie wysłana kopia karty podatkowej.

Jeśli pracujesz w Norwegii dla zagranicznego pracodawcy i pracodawca/zleceniodawca nie ma obowiązku zgłoszenia stosunku pracy do organów podatkowych, kartę podatkową otrzymasz po przesłaniu formularza RF-1209 Wniosek o kartę podatkową dla zagranicznych obywateli  do Centralnego Urzędu Podatkowego do Spraw Zagranicznych (SFU). Jeśli nie posiadasz norweskiego numeru personalnego lub D-numeru, pamiętaj, aby załączyć poświadczoną kopię dokumentu tożsamości. Jeśli nie jesteś pewien, czy pracodawca ma obowiązek przekazania organom podatkowym informacji o twoim stosunku pracy, zapytaj o to pracodawcę lub skontaktuj się z SFU.

Pracujesz dla norweskiego pracodawcy na szelfie kontynentalnym?

Jeśli jesteś rezydentem za granicą i pracujesz dla norweskiego pracodawcy na norweskim szelfie kontynentalnym, aby otrzymać kartę podatkową wyślij formularz RF-1209 Wniosek o kartę podatkową dla zagranicznych obywateli do Centralnego Urzędu Podatkowego do Spraw Zagranicznych (SFU). Jeśli nie posiadasz norweskiego numeru personalnego lub D-numeru, pamiętaj, aby załączyć poświadczoną kopię dokumentu tożsamości.

Jaka karta podatkowa zostanie wystawiona?

Wszyscy otrzymują kartę podatkową w klasie 1, tabela 7150. W tabelę tę wliczone są koszty uzyskania przychodu (minstefradrag). Na karcie podatkowej podana jest także procentowa stawka podatku. Jeśli masz więcej pracodawców, to pracodawcy nie będący twoim głównym pracodawcą, powinni zapłacić podatek według tej stawki procentowej. Twój główny pracodawca powinien użyć tej stawki do potrącenia podatku od nadzwyczajnych dochodów. Twój norweski numer identyfikacyjny (D-numer/numer personalny) znajdziesz na karcie podatkowej. Zwróć uwagę, że wystawiona karta podatkowa nie oznacza, że posiadasz pozwolenie na pracę w Norwegii. Jeśli masz pytania dotyczące pozwolenia na pracę, skontaktuj się z Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych, Policją, lub Urzędem ds. Cudzoziemców (UDI).

Zmiana karty podatkowej

Aby złożyć wniosek o zmianę karty podatkowej, wypełnij formularz „RF-1209 wniosek o wydanie karty podatkowej dla pracowników zagranicznych (dostępne wyłącznie w języku angielskim i norweskim)” oraz załącz informację o swoim oczekiwanym dochodzie w tym roku. Zwróć uwagę, że karta podatkowa, którą otrzymałeś, to karta standardowa z opodatkowaniem wg. tabeli (tabela 7150). Opodatkowanie wg. tabeli oznacza, że stawka podatku będzie dostosowana do wysokości twoich zarobków. Na karcie podatkowej będzie też podana stawka procentowa, której używa się tylko w przypadku uzyskania nadzwyczajnych dochodów..

Jeśli roczny dochód twojej małżonki/małżonka nie przekracza stawki ustalonej na dany rok.

 Vedlegg