Taxnorway.no

Karta podatkowa

Wersja do wydruku

Wszystkie osoby pracujące w Norwegii muszą posiadać kartę podatkową.

Ważne jest, aby urząd podatkowy posiadał Twój właściwy adres i abyś informował urząd o ewentualnej zmianie adresu. Jeżeli wracasz do kraju rodzinnego przed otrzymaniem zeznania podatkowego i/lub rozliczenia podatkowego, to musisz podać urzędowi skarbowemu Twój adres za granicą.

Karta podatkowa jest dokumentem pokazującym, ile podatku pracodawca ma pobrać przed wypłaceniem Ci wynagrodzenia. Suma, którą pracodawca pobiera, nazywa się zaliczką na podatek dochodowy i jest przedpłatą na poczet podatku, który będziesz musiał zapłacić. Ostateczne ustalenie wysokości podatku następuje po zakończeniu roku dochodowego. Karta podatkowa ważna jest cały rok dochodowy (rok kalendarzowy). Jeżeli pracujesz w Norwegii np. od 1 listopada do 30 marca roku następnego, to najpierw otrzymasz kartę podatkową na miesiące listopad i grudzień, a później otrzymasz nową kartę podatkową na miesiące styczeń, luty i marzec.

Co roku musisz złożyć podanie o nową kartę podatkową. Podanie składa się na formularzu RF-1209. Kartę podatkową musisz dostarczyć pracodawcy. Pracodawca nie może pobrać mniej podatku, niż wynika z karty podatkowej. Jeżeli pracodawca nie otrzyma karty podatkowej, to jest on zobowiązany do pobrania podatku w wys. 50% Twojego wynagrodzenia. W styczniu pracodawca może użyć karty podatkowej z poprzedniego roku.

Pracodawca wpłaca podatek norweskim władzom podatkowym. Ewentualna nadpłata podatku zostanie zwrócona po rozpatrzeniu Twojego zeznania podatkowego i obliczeniu podatku.

Karta podatkowa nie zawiera informacji o pozwoleniu na pobyt i nie jest świadectwem posiadania zezwolenia na pobyt lub pracę na terenie Norwegii. Pracodawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy pracownicy posiadają zezwolenie na pracę na terenie Norwegii. Ewentualne pytania należy kierować do urzędu imigracyjnego (UDI).

Składanie wniosku o wydanie karty podatkowej

W jaki sposób ustala się podatek?
Jeżeli wypełniłeś formularz RF-1209 „Søknad om skattekort for utenlanske borgere” (Podanie o kartę podatkową dla pracowników zagranicznych), to podatek zostanie obliczony w oparciu o informacje podane w formularzu. W przypadku braku informacji władze podatkowe ustalają stawkę podatku w oparciu o dostępne im informacje lub obliczają sumę szacunkową. Stawki podatkowe na każdy rok są ustalane przez norweski parlament (Stortinget).

Część pierwszą karty podatkowej (Del 1) należy dostarczyć głównemu pracodawcy. Jeżeli zmienisz pracę w ciągu roku podatkowego, to pracodawca powinien zwrócić Ci kartę podatkową z podpisem, tak abyś mógł dostarczyć ją nowemu pracodawcy. Część druga (Del 2) przeznaczona jest dla ewentualnych pracodawców pobocznych. Część trzecią (Del 3) zachowujesz dla siebie.

Pracownicy otrzymują zazwyczaj kartę podatkową z tabelką. Jeżeli żądasz odpisu standardowego dla pracowników zagranicznych, to otrzymasz specjalną tabelkę, w której ten odpis jest już uwzględniony. Tabela ta ma numer 7300 lub wyżej. Więcej o odpisie standardowym możesz przeczytać w broszurze „Informacja dla pracowników zagranicznych: Odpis standardowy” (Informasjon til utenlandske arbeidstakere:
Standardfradrag).

Procentową kartę podatkową wydaje się w sytuacji, gdy karta z tabelką nie podawałaby właściwego podatku. Procentowa karta podatkowa składa się również z trzech części, ale części 1 i 2 mają taką samą stawkę procentową. Pracodawca oblicza podatek według podanej stawki procentowej.

Co zrobić, jeśli karta podatkowa podaje błędny podatek?
Dostałeś inną kartę podatkową niż Twoi koledzy w takiej samej sytuacji, jak Ty? Jeśli chcesz sprawdzić, czy karta podatkowa jest poprawna, możesz złożyć podanie o zmianę karty podatkowej. Musisz wówczas ponownie wypełnić formularz RF-1209
„Søknad om skattekort for utenlandske borgere” (Podanie o kartę podatkową dla pracowników zagranicznych), podając ewentualne nowe informacje, lub użyć formularza „ Søknad om endring av eller krav om skattekort/forskuddsskatt”
(Podanie o wydanie lub zmianę karty podatkowej/przedpłaty podatku), który możesz uzyskać w urzędzie podatkowym.

Podanie o nową kartę podatkową możesz złożyć drogą elektroniczną na stronie internetowej skatteetaten.no.