Taxnorway.no

Obowiązek podatkowy dla najmowanych pracowników zagranicznych

Wersja do wydruku

Zagraniczni pracownicy, którzy są najęci do wykonywania pracy w Norwegii, z zasady od pierwszego dnia pracy mają obowiązek podatkowy w Norwegii.

Obowiązuje to niezależnie od długości trwania stosunku pracy, od kraju pochodzenia pracownika, i niezależnie od tego, czy pracownik wynajmowany jest przez norweską czy przez zagraniczną firmę. 

Wynika to zarówno z ustawy o podatkach jak i z umów podatkowych, które Norwegia zawarła z innymi krajami.

To organy podatkowe decydują o tym, czy pracownika postrzega się, jako wynajętego zleceniodawcy (najemcy), czy jako wykonującego pracę dla swojego zwykłego pracodawcy (wynajmującego).  Następujące czynniki przemawiają za tym, że ma miejsce wynajem siły roboczej:

  • pracą zarządza zleceniodawca
  • zleceniodawca jest odpowiedzialny za wynik robót lub związane z tym ryzyko
  • zleceniodawca dysponuje miejscem, gdzie wykonywana jest praca i jest za nie odpowiedzialny
  • obowiązuje ustalona cena godzinowa lub cena zależna od godzin pracy
  • podczas wykonywania zlecenia wykorzystywane są materiały i narzędzia zleceniodawcy
  • wynajmujący nie decyduje jednostronnie o liczbie pracowników i ich kwalifikacjach

Zauważ: Zagraniczny pracodawca (wynajmujący) jest odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich zobowiązań wobec norweskich organów podatkowych, jak zgłoszenie własnych pracowników, zapłata składki na ubezpieczenie społeczne pracowników (arbeidsgiveravgift) oraz odprowadzenie zaliczki na podatek za najętych pracowników. 

Przy najmie pracowników również norweski zleceniodawca (najemca) jest odpowiedzialny za zapłatę ewentualnych niezapłaconych podatków i opłat za najętych pracowników. 

Pracownicy muszą każdego roku złożyć zeznanie podatkowe zawierające informacje o dochodach/wynagrodzeniach uzyskanych w Norwegii. 

Pytania proszę kierować do Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych (Sentralskattekontoret for utenlandssaker)