Taxnorway.no

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i audytu

Wersja do wydruku

Firmy, które prowadzą działalność gospodarczą lub uczestniczą w działalności gospodarczej na terenie Norwegii lub na norweskim szelfie kontynentalnym, i które w świetle norweskiej ustawy podatkowej mają obowiązek podatkowy w Norwegii, są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podmioty objęte obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych powinny dla każdego roku rachunkowego opracować roczne sprawozdanie finansowe (årsregnskap) oraz roczne sprawozdanie z działalności firmy (årsberetning). Oznacza to, że wszystkie transakcje mające znaczenie dla własności, długu, dochodów i kosztów podmiotu objętego obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych należy zarejestrować w systemie rachunkowym. Spółki rozliczane przez Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych są również zobowiązane do składania sprawozdań rachunkowych. Sprawozdania te należy składać razem z zeznaniem podatkowym spółki.

Wyjątek dla spółek zagranicznych

Rozdział 3 do 7 ustawy o rachunkowości nie dotyczy spółek zagranicznych prowadzących tymczasową działalność na lądzie i/lub na norweskim szelfie, z wyłączeniem wydobycia ropy naftowej i transportu rurociągowego, jeśli ich obrót w Norwegii wynosi poniżej 5 milionów NOK.
Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych może zwolnić spółki z obrotem przekraczającym 5 milionów NOK z przestrzegania rozdziału 3 do 7 ustawy o rachunkowości.

Obowiązek audytu

Jeśli obroty w Norwegii/na norweskim szelfie przekroczą 5 milionów NOK, firma będzie miała obowiązek badania sprawozdań finansowych w następnym roku rachunkowym.

Zagraniczne spółki podlegające obowiązkowi prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z norweską ustawą o rachunkowości, mają obowiązek posiadania norweskiego rewidenta (zarejestrowanego lub biegłego rewidenta).

Powiązane ustawy:


Work in Norway