Taxnorway.no

Obowiązek zgłoszeniowy

Wersja do wydruku

Wszystkie zlecenia i ewentualne podzlecenia przydzielane zagranicznym zleceniobiorcom należy zgłaszać do Centralnego Urzędu Podatkowego ds.

Zagranicznych (SFU), jeśli dane zlecenie zostaje wykonane:

  • w miejscu wykonywania działalności budowlanej i montażowej na terenie Norwegii lub
  • w miejscu znajdującym się pod kontrolą zleceniodawcy na terenie Norwegii lub
  • na norweskim szelfie kontynentalnym.

Obowiązek zgłoszeniowy dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i organów publicznych.

Nie ma obowiązku udzielania informacji, jeśli pracodawca jest osobą prywatną lub wartość zlecenia nie przekracza 10 000 NOK.

Kto powinien dokonywać zgłoszenia?

Jeśli dane zlecenie podlega obowiązkowi zgłoszeniowemu, pracodawca powinien zgłosić je do SFU. Zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca mają obowiązek zgłaszać pracowników. Jednak wystarczy, jeśli tylko jeden z nich dokona zgłoszenia. Główny zleceniodawca odpowiada za to, aby wszystkie podzlecenia przydzielone zagranicznym spółkom zostały zgłoszone.

Dotyczące tego informacje należy zgłosić niezależnie od tego, czy zleceniobiorca i pracownicy mają obowiązek podatkowy w Norwegii.

Należy przesłać następujący druk:

Informacje o zleceniach i pracownikach zatrudnionych przy zleceniu zgłasza się na druku:

Informacje te należy zgłosić jak najszybciej, a najpóźniej 14 dni po rozpoczęciu prac. Jeśli po zgłoszeniu informacji zajdą zmiany, skorygowane informacje należy zgłosić najpóźniej 14 dni po zaistnieniu zmian. Dotyczy to również zmian związanych z personelem zatrudnionym przy zleceniu.

Sankcje

Błędne lub niepełne zgłoszenie może prowadzić do opłat lub grzywny oraz do obciążenia zleceniodawcy odpowiedzialnością za pokrycie niezapłaconych przez zleceniobiorcę podatków i opłat.

 


Work in Norway