Taxnorway.no

Odliczenia i ulgi podatkowe

Wersja do wydruku

Poniżej znajduje się wykaz najpowszechniejszych odliczeń i ulg podatkowych, do których możesz mieć prawo, jeśli pracujesz Norwegii. Odliczenia te możesz wpisać w swoim zeznaniu podatkowym, przez co zapłacisz niższy podatek.

Inne ulgi obowiązują dla marynarzy. Informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

Kwota wolna od podatku

 Kwota wolna od podatku to odliczenie, które otrzymujesz automatycznie. Nie należy wpisywać tego jako odliczenie w zeznaniu podatkowym. Zauważ, że jeśli przebywałeś w Norwegii tylko przez część roku dochodowego, to kwota wolna od podatku zostanie obniżona proporcjonalnie do długości twojego pobytu w Norwegii. Dlatego ważne jest, abyś podał ile dni przebywałeś w Norwegii w danym roku dochodowym – umożliwi to prawidłowe wyliczenie kwoty wolnej od podatku. Zobacz przykład wyliczenia podatku.

Kwota wolna od podatku dzieli się na 1. i 2. klasę podatkową. W 2. klasie podatkowej otrzymasz wyższe odliczenie, a klasa ta zostanie ci przyznana, jeśli:

  • twoja małżonka lub małżonek mieszka w kraju rodzinnym i ma dochód roczny nieprzekraczający 45 870 NOK (w 2016 r.),
  • ty i twoja małżonka lub małżonek jesteście rozliczani razem 

Przeczytaj więcej o tym, jak możesz dostać 2. klasę podatkową.


Ulga standardowa dla pracowników zagranicznych

Ulga standardowa to odliczenie przeznaczone dla pracowników zagranicznych, którzy mają ograniczony obowiązek podatkowy. Ulga ta ma na celu zastąpienie kilku innych ulg. Wynosi ona 10 procent dochodu z tytułu pracy brutto i jej górna granica to 40 000 NOK. Ulgę tę to wpisuje się w punkcie 3.3.7 zeznania podatkowego.

Ulgi standardowej możesz żądać w następujących przypadkach:
• nie jesteś rezydentem podatkowym* w Norwegii lub
• w ciągu pierwszych dwóch lat twojej podatkowej rezydencji* w Norwegii

Rezydentem podatkowym stajesz się, jeśli:

• przebywałeś w Norwegii przez ponad 183 dni w jakimkolwiek okresie 12 miesięcy w tym roku dochodowym, w którym długość pobytu przekracza wymienioną ilość dni lub

• przebywałeś w Norwegii przez ponad 270 dni w jakimkolwiek okresie 36 miesięcy w tym roku dochodowym, w którym długość pobytu przekracza wymienioną ilość dni.

Przepisy te oznaczają, że w ciągu 2 pierwszych lat twojego pobytu w Norwegii zawsze możesz wybrać ulgę standardową.

Zauważ, że ilość dni pobytu odnosi się do pobytu na lądzie, a nie ilości dni spędzonych na szelfie kontynentalnym. Dni spędzone na norweskim szelfie kontynentalnym nigdy są podstawą do uzyskania rezydencji podatkowej.

Przeczytaj więcej o uldze standardowej [pismo tematyczne].


Ulga dla osób dojeżdżających do pracy

Odliczenie dla osób dojeżdżających do pracy do odliczenie z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych w związku z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem z powodu pobytu poza twoim prawdziwym domem. Zauważ, że odliczenie dla dojeżdżających stanowi alternatywę dla ulgi standardowej. Jeśli wybierzesz ulgę dla dojeżdżających, nie możesz jednocześnie żądać ulgi standardowej. Ulgi te wpisuje się w punktach 3.2.7 i 3.2.9. zeznania podatkowego.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o uldze dla osób dojeżdżających do pracy.

Sprawdź czy jesteś osobą dojeżdżającą do pracy i jakie ulgi ci przysługują.


Świadczenia rzeczowe i zwrot wydatków

Większość korzyści o wartości finansowej, które otrzymałeś od swojego pracodawcy, stanowi z założenia dochód podlegający opodatkowaniu. Nazywa się to świadczenia rzeczowe i zwrot wydatków. Jako wyjątek od tej zasady, z dochodu podlegającego opodatkowaniu mogą zostać wyłączone typowe świadczenia związane z dojeżdżaniem do pracy, jak pokrycie kosztów wyjazdów do domu, zakwaterowania i wyżywienia. Zauważ również, że ulga dla osób dojeżdżających stanowi alternatywę dla ulgi standardowej. Możesz wybrać tylko jedną z tych ulg. Jeśli wybierzesz ulgę standardową, będziesz musiał zapłacić podatek od uzyskanych od pracodawcy świadczeń związanych z dojeżdżaniem do pracy.

Przeczytaj więcej na temat świadczeń rzeczowych i zwrotu wydatków


Ulga z tytułu odsetek od zadłużenia

W niektórych przypadkach możesz mieć prawo do ulgi z tytułu odsetek od pożyczek, które zapłaciłeś w danym roku dochodowym.

Przeczytaj więcej o uldze z tytułu zadłużenia.


Ulga rodzicielska

Możesz zażądać ulgi rodzicielskiej z tytułu udokumentowanych kosztów opieki nad przebywającym w domu dzieckiem, które w danym roku dochodowym ma poniżej 12 lat. Muszą być spełnione następujące warunki:
• Twój prawdziwy dom musi znajdować się w innym państwie EOG.
• Jeśli masz ograniczony obowiązek podatkowy, 90% dochodu twojej rodziny musi podlegać opodatkowaniu w Norwegii.

Ulga rodzicielska przyznawana jest w kwocie 25 000 NOK na jedno dziecko i zwiększana jest o 15 000 NOK za każde kolejne dziecko .