Taxnorway.no

Odpowiedzialność solidarna

Wersja do wydruku

Zleceniodawca i zleceniobiorca mają wspólną odpowiedzialność solidarną.

Kiedy pracownicy oddawani są do dyspozycji innych, obowiązki określone w ustawie o płaceniu podatków obowiązują zarówno zleceniodawcę jak i osobę lub spółkę, która oddaje pracowników do dyspozycji (wynajmujący/zleceniobiorca). Nazywa się to odpowiedzialnością solidarną

Firmy jednoosobowe prowadzące wynajem pracowników są również objęte przepisami o odpowiedzialności solidarnej.

Zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej

Poborca podatkowy może postanowić, że jeden z podmiotów odpowiedzialnych ma zostać zwolniony z odpowiedzialności solidarnej. Może tak się stać, kiedy strony poprzez umowę jasno ustaliły, która z nich ma wykonywać obowiązki określone w ustawie o płaceniu podatków.

Składanie wniosku o zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej

Wypełnij formularz Wniosek o zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej (Søknad om fritak for solidaransvar i prześlij go wraz z załącznikami na adres:
Skatteoppkrever utland, Postboks 8103, N-4068 Stavanger, Norway.E-mail: tco@skatteetaten.no


Work in Norway