Taxnorway.no

Płacenie podatku i podatku VAT od spółki

Wersja do wydruku

Spółki, które prowadzą w Norwegii działalność podlegającą opodatkowaniu, muszą dwa razy w roku płacić zaliczkę na podatek.

Urząd Podatkowy wylicza, jaką stawkę podatku należy zapłacić, a wyliczenie to przeprowadzane jest w oparciu o dochody z poprzednich lat.

Należy wyliczyć podatek od

  • dochodu,
  • wynagrodzenia za pracę pobranego przez właścicieli
  • wypłaty dla wspólników

Dochód podlega opodatkowaniu w wysokości 27 % podstawy opodatkowania.  Ewentualne wynagrodzenie za pracę odlicza się od podstawy opodatkowania.

Poprzez wynagrodzenie za pracę rozumie się wynagrodzenie, które indywidualny wspólnik pobiera za pracę wykonaną na rzecz spółki. Wypłata taka traktowana jest, jak dochód z własnej działalności i zostaje opodatkowana jak dochód osobisty.

Wypłata zysku ze spółki, po odliczeniu dywidendy zwolnionej z opodatkowania oraz podatku od dywidendy, podlega dodatkowemu opodatkowaniu w wysokości 28 % podstawy opodatkowania. Wypłatę definiuje się, jako każde nieodpłatne przekazanie wspólnikowi środków ze spółki.

Więcej informacji o obowiązku podatkowym w Norwegii dostępnych jest tutaj.

Płacenie podatku od spółek zagranicznych

Spółki zagraniczne podlegają pod Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych (SFU), co oznacza gminę podatkową 2312. Spółka powinna zapłacić podatek w dwóch równych ratach, 15 lutego i 15 kwietnia po zakończeniu roku dochodowego. SFU wylicza należny podatek, a następnie wysyła informację o tym pocztą do podatnika.

Podatek należy wpłacać na konto:

  • Skatteoppkrever utland, Postboks 8103, NO-4068 Stavanger, Norge. E-mail: tco@skatteetaten.no
  • Nr konta.: 6345 06 23123 nr IBAN.: NO33 6345 06 23123 kod SWIFT.: NDEANOKK
  • Adres banku: Nordea Bank Norge ASA, Cash Management, Postboks 1166 Sentrum, NO-0107 Oslo, Norge

Ważne jest, aby wpłata była wyraźnie oznaczona.

Wniosek o zmianę zaliczki na podatek od spółek zagranicznych można złożyć poprzez:

Zapłata podatku od spółki norweskiej

Zapłata podatku VAT

Jeśli firma jest zarejestrowana w Norweskim Rejestrze Podatników VAT, należy złożyć deklarację VAT przez portal www.altinn.no Osoby zobowiązane do zapłaty podatku VAT, otrzymają fakturę z wyznaczonym terminem zapłaty.  

Według zasady głównej firmy zagraniczne muszą posiadać zarejestrowanego przedstawiciela w Rejestrze Podatników VAT. Przedstawiciel ten jest odpowiedzialny za przysyłanie deklaracji VAT.    

Więcej informacji o podatku VAT dostępnych jest tutaj.


Work in Norway