Taxnorway.no

Płacenie podatku od firmy jednoosobowej

Wersja do wydruku

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Norwegii lub na norweskim szelfie kontynentalnym bądź będące wspólnikami spółki jawnej, muszą płacić zaliczkę na podatek.

W związku z tym właściciele nowo założonej firmy muszą jak najszybciej zgłosić do urzędu podatkowego przewidywany wynik finansowy (zysk/stratę) w pierwszym roku działalności firmy.

Podstawą wyznaczenia zaliczki na podatek jest oczekiwany wynik finansowy działalności gospodarczej na terenie Norwegii lub na norweskim szelfie kontynentalnym. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą płacą zaliczkę na podatek w czterech terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Uwaga! W przypadku przekroczenia terminu płatności, pozostałe terminy przepadają automatycznie.Oznacza to, że wszystkie pozostałe  płatności w danym roku  muszą zostać natychmiast uregulowane.

Na przykład:  jeśli spóźnimy się z płatnością w maju, będziemy musieli zapłacić od razu podatek za maj, wrzesieńi listopad.

Osoby, które nie otrzymały pocztą listu informującego o zapłacie zaliczki na podatek, muszą przesłać druk „wniosek o zmianę lub wydanie karty podatkowej (RF-1102)”.

Proszę pamiętać o podaniu właściwego adresu w urzędzie podatkowym, co umożliwi otrzymywanie poczty!

Zmiana stawki zaliczki na podatek

Jeśli wyznaczona stawka podatkowa jest za niska lub za wysoka, lub jeśli firma nie jest aktywna, można złożyć wniosek o zmianę stawki zaliczki na podatek.

Informacje o zapłacie podatku:

Stawka zaliczki na podatek dla Państwa firmy została ustalona przez Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych?

W takim przypadku podatek będzie pobierany przez Urząd Skarbowy ds. Zagranicznych (Skatteoppkrever utland - SU).

Dane bankowe do zapłaty zaliczki na podatek:

  • Numer konta: 6345 06 23123
  • Numer IBAN: NO33 6345 06 23123
  • Kod SWIFT: NDEANOKK
  • Nordea Bank Norge ASA, Cash Management, Postboks 1166 Sentrum, NO-0107 Oslo, Norge

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zapłaty, proszę kontaktować się z Urzędem Skarbowym ds. Zagranicznych drogą mailową tco@skatteetaten.no  lub telefonicznie pod numerem + 47 51 86 89 00/z zagranicy + 47 22 07 70 00.

Podlegają Państwo pod lokalny urząd podatkowy?

Informacje o zapłacie podatku otrzymają Państwo pocztą po uprzednim przesłaniu formularza wniosku o zaliczkę na podatek.

Tutaj można skontaktować się z urzędem skarbowym, pod który się podlega.

Zapłata podatku VAT

Jeśli firma jest zarejestrowana w Norweskim Rejestrze Podatników VAT, należy złożyć deklarację VAT przez portal www.altinn.no Osoby zobowiązane do zapłaty podatku VAT, otrzymają fakturę z wyznaczonym terminem zapłaty.

Według zasady głównej firmy zagraniczne muszą posiadać zarejestrowanego przedstawiciela w Rejestrze Podatników VAT. Przedstawiciel ten jest odpowiedzialny za przysyłanie deklaracji VAT.

Więcej informacji o podatku VAT dostępnych jest tutaj.


Work in Norway