Taxnorway.no

Potrącanie podatku od płacy pracowników

Wersja do wydruku

Pracodawcy posiadający pracowników w Norwegii muszą potrącać podatek od ich płacy i wpłacać go do Urzędu Podatkowego. Każdy pracownik posiada własną kartę podatkową, na której podane jest, ile podatku powinien płacić.

Karty podatkowe są wydawane w formie elektronicznej. Oznacza to, że pracodawcy będą odbierali karty podatkowe swoich pracowników logując się na portal Altinn lub przez swój program płacowy.

Jeślidany pracownik otrzymuje kartę podatkową z Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych, do pracodawcy wysłana zostanie kopia powiadomienia o stawce podatkowej.  Pracodawca może wykorzystać te informacje do potrącenia podatku od płacy pracownika.

Zamawianie elektronicznej karty podatkowej:

  • Zamawianie karty podatkowej poza programem płacowym
    Tutaj można zamówić elektroniczną kartę podatkową poza programem płacowym.
  • Zamawianie karty podatkowej przez program płacowy
    Sposób zamawiania elektronicznej karty podatkowej zależy od programu płacowego, którego się używa.  Proszę skontaktować się z dostawcą programu płacowego, aby dowiedzieć się, kiedy i jak można zamówić elektroniczną kartę podatkową.

Potrącanie podatku z płacy pracownika przy pomocy karty podatkowej

Na karcie podatkowej podana jest tabela podatkowa. Tabela ta wskazuje, ile podatku należy potrącić od płacy pracownika.  Należy znaleźć odpowiednią tabelę i przypisaną do niej stawkę podatku, który należy potrącić.

Na karcie podatkowej podana jest także procentowa stawka podatku. Stawki procentowej można używać do dochodów nadzwyczajnych, jak na przykład nadgodziny lub praca dla drugiego pracodawcy. Niektórzy pracownicy posiadają tylko kartę procentową.

Jeśli pracownik nie złożył wniosku o wydanie karty podatkowej, należy potrącić 50% podatku.

Kiedy pracownicy firmy są objęci systemem płac netto.

Tak potrąca się podatek od płacy pracowników, którzy otrzymują płacę netto.

Więcej informacji o:


Work in Norway