RF-1209 Wniosek o kartę podatkową dla zagranicznych obywateli do Centralnego Urzędu Podatkowego do Spraw Zagranicznych (SFU)." /> RF-1209 Wniosek o kartę podatkową dla zagranicznych obywateli do Centralnego Urzędu Podatkowego do Spraw Zagranicznych (SFU)." />

Taxnorway.no

Pracujesz dla norweskiego pracodawcy na szelfie kontynentalnym?

Wersja do wydruku

Jeśli jesteś rezydentem za granicą i pracujesz dla norweskiego pracodawcy na norweskim szelfie kontynentalnym, aby otrzymać kartę podatkową wyślij formularz RF-1209 Wniosek o kartę podatkową dla zagranicznych obywateli do Centralnego Urzędu Podatkowego do Spraw Zagranicznych (SFU).

Jeśli nie posiadasz norweskiego numeru personalnego lub D-numeru, pamiętaj, aby załączyć poświadczoną kopię dokumentu tożsamości.

Jaka karta podatkowa zostanie wystawiona?

Wszyscy otrzymują kartę podatkową w klasie 1, tabela 7150. W tabelę tę wliczone są koszty uzyskania przychodu (minstefradrag). Na karcie podatkowej podana jest także procentowa stawka podatku. Jeśli masz więcej pracodawców, to pracodawcy nie będący twoim głównym pracodawcą, powinni zapłacić podatek według tej stawki procentowej. Twój główny pracodawca powinien użyć tej stawki do potrącenia podatku od nadzwyczajnych dochodów. Twój norweski numer identyfikacyjny (D-numer/numer personalny) znajdziesz na karcie podatkowej. Zwróć uwagę, że wystawiona karta podatkowa nie oznacza, że posiadasz pozwolenie na pracę w Norwegii. Jeśli masz pytania dotyczące pozwolenia na pracę, skontaktuj się z Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych, Policją, lub Urzędem ds. Cudzoziemców (UDI).

Zmiana karty podatkowej

Jeśli chcesz zmienić otrzymaną kartę podatkową, musisz wysłać do nas formularz RF-1209 Wniosek o kartę podatkową dla zagranicznych obywateli. Pamiętaj, aby podać informacje o norweskim numerze identyfikacyjnym, dochodach i pracodawcy. Jeśli zmieniłeś pracodawcę, w polu „Inne informacje" podaj ostatni dzień pracy u poprzedniego pracodawcy.

Jeśli roczny dochód twojej małżonki/małżonka nie przekracza stawki ustalonej na dany rok (41 061 kr w roku dochodowym 2013), możesz ubiegać się o przyznanie 2 klasy podatkowej przesyłając do nas formularz o zmianie klasy podatkowej. Pamiętaj załączyć kopię aktu ślubu, dokumentację dochodu małżonki/małżonka oraz potwierdzenie zameldowania pod wspólnym adresem.