Taxnorway.no

Program płac netto

Wersja do wydruku

Umowa o płacy netto to umowa stwierdzająca, że pracodawca powinien pokryć podatek należny od ustalonej płacy/wynagrodzenia pracownika.

Takie umowy oznaczają, że do płacy netto należy dodać podatek i składkę na ubezpieczenie społeczne, aby otrzymać płacę brutto, która stanowi podstawę obliczenia podatku.

Zauważ, że umowy o płacy netto nie obowiązują w stosunku do organów podatkowych. Mimo, że między pracownikiem a pracodawcą zawarto taką umowę, to podatnik/pracownik ma ostateczną odpowiedzialność za dostarczenie prawidłowo wypełnionego zeznania podatkowego i zapłacenie należnego podatku.

W przypadkach objętych systemem płacy netto, pracodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wyliczenie i zaksięgowanie płacy brutto na zaświadczeniu o wysokości płac i potrąceń (lønns- og trekkoppgaven). Podstawa do obliczenia płacy brutto musi składać się z wypłaconej płacy plus ewentualne świadczenia w naturze oraz nadwyżka ze zwrotu wydatków, które objęte są systemem płacy netto. Urząd podatkowy opracował specjalne tabele do obliczania płacy brutto (oppgrossingstabeller), służące do prawidłowego obliczenia płacy brutto podatnika.

Kody dla systemów płacy netto to: 961/971