Taxnorway.no

Rejestracja w Rejestrze Podatników VAT (Merverdiavgiftsregisteret)

Wersja do wydruku

Zagraniczni przedsiębiorcy prowadzący w Norwegii sprzedaż towarów i usług podlegających opodatkowaniu VAT, muszą zarejestrować się w Rejestrze podatników VAT, kiedy sprzedaż i podlegające opodatkowaniu VAT pobieranie środków przekroczą 50 000 koron norweskich w ciągu 12 miesięcy.

Jeśli jesteś zagranicznym przedsiębiorcą i zakładasz działalność w Norwegii, nie posiadając tu siedziby działalności lub adresu zamieszkania, musisz zarejestrować się przez przedstawiciela. Otrzymasz te same prawa i obowiązki jak przy zwykłej rejestracji w Rejestrze Podatników VAT (Merverdiavgiftsregisteret). Przedstawiciel musi mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę działalności w Norwegii. W takim przypadku zarówno zagraniczny przedsiębiorca jak i jego przedstawiciel muszą podpisać część 2 zgłoszenia rejestracyjnego.

Aby zarejestrować się w Rejestrze Podatników VAT należy przysłać formularz Skoordynowane zgłoszenie do rejestru (Samordnet registermelding). Formularz ten należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na stronie www.altinn.no.

Nie masz dostępu do Altinn?

Jeśli twoja działalność nie ma dostępu do Altinn, możesz wypełnić formularz BR-1080 Skoordynowane zgłoszenie do rejestru, część 1 i 2 (BR-1080 Samordnet registermelding, del 1 og 2) w Brønnøysundregisteret. Jeśli wszystkie niezbędne informacje o twojej działalności są już zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Gospodarczych (Enhetsregisteret), możesz przysłać tylko część drugą Skoordynowanego zgłoszenia do rejestru.

Zgłoszenie to musisz wysłać do Enhetsregisteret lub do lokalnego urzędu podatkowego (skattekontoret) w regionie, gdzie przedsiębiorca, ewentualnie jego przedstawiciel, ma swoją siedzibę/adres zamieszkania.


Work in Norway