Taxnorway.no

Tak należy płacić podatek do urzędu podatkowego

Wersja do wydruku

Podatek należy płacić dwumiesięczny.

Rozliczenie zaliczek na podatek i składek na ubezpieczenie społeczne należy wpłacić do lokalnego urzędu skarbowego.

Jeśli urzędem podatkowym spółki jest Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych (numer gminy 2312), wpłaty należy dokonać na konto:

Skatteoppkrever utland, Postboks 8103, NO-4068 Stavanger, Norge. E-mail: tco@skatteetaten.no
- Nr konta: 6345 06 23123
- nr IBAN: NO33 6345 06 23123
- kod SWIFT: NDEANOKK
- Adres banku: Nordea Bank Norge ASA, Cash Management, Postboks 1166 Sentrum, NO-0107 Oslo, Norge


Terminy przesyłek i wpłat dla sześciu okresów:

• styczeń – luty 15 marca 
• marzec – kwiecień 15 maja
• maj - czerwiec 15 lipca
• lipiec – sierpień 15 września
• wrzesień – październik 15 listopada 
• listopad – grudzień 15 stycznia

Ważne jest, aby wyraźnie oznaczyć, kogo i czego dotyczy dana wpłata. Należy wpisać numer KID (numer identyfikacyjny klienta).


Work in Norway