Taxnorway.no

Zagraniczni artyści i sportowcy

Wersja do wydruku

Ustawa o opodatkowaniu artystów dotyczy osób zamieszkałych za granicą, które uczestniczą w różnego rodzaju imprezach.

Termin artysta obejmuje artystów rozrywkowych i sportowców.

Osoba angażująca zagranicznego artystę lub organizująca przedstawienie, w którym będzie uczestniczył zagraniczny artysta, powinna z własnej inicjatywy zawiadomić o tym wydarzeniu Centralny Urząd Podatkowy do Spraw Zagranicznych, używając formularza RF-1091 Zgłoszenie artysty (artystów) przez organizatora/wynajmującego lokal.

Obowiązek zapłacenia podatku od dochodu z działalności artystycznej obowiązuje niezależnie od tego, czy dochód ten otrzymuje sam artysta, jego reprezentant czy też dana firma.

Zagraniczni artyści powinni być opodatkowani przez Centralny Urzędu Podatkowego do Spraw Zagranicznych.

 Vedlegg