Taxnorway.no

Zagraniczni przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż w Norwegii

Wersja do wydruku

Zagraniczni przedsiębiorcy, którzy prowadzą w Norwegii sprzedaż podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, objęci są obowiązkiem podatkowym na tych samych zasadach, co firmy norweskie.

Przedsiębiorcy muszą zarejestrować się w Rejestrze Podatników VAT (Merverdiavgiftsregister), jeśli spełnione są określone warunki.

Działalność podlegająca opodatkowaniu VAT

§ 3-1 ustawy o podatku VAT postanawia, że należy naliczyć i zapłacić podatek VAT przy sprzedaży wszystkich towarów i usług, lecz istnieje wiele rodzajów wyłączenia i zwolnienia z obowiązku podatkowego. Można je podzielić na dwie grupy.
Jedna grupa, wyłączenie z obowiązku podatkowego, to sprzedaż, która nie jest objęta ustawą o podatku VAT.  Firmy, które prowadzą tylko taką sprzedaż, nie muszą być rejestrowane w Rejestrze Podatników VAT i nie mają prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT (związanego z zakupem towarów lub usług). Rozdział 3 ustawy o podatku VAT zawiera informacje o rodzajach sprzedaży, która jest wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT.

Druga grupa, zwolnienie z obowiązku podatkowego, to sprzedaż objęta ustawą o podatku VAT, która w świetle ustawy nie podlega obłożeniu należnym podatkiem VAT. To tak zwana stawka zerowa VAT. Typowym przykładem takiej sprzedaży jest sprzedaż towarów i usług z Norwegii za granicę. Przy takiej sprzedaży w pełni obowiązują przepisy ustawy o podatku VAT, między innymi przepisy o odliczeniach za naliczony podatek VAT. Rozdział 6 ustawy o podatku VAT zawiera informacje o sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.
Podatek VAT należy płacić również przy pobieraniu środków do użytku prywatnego lub do użytku w działalności poza obszarem podatkowym, por. § 3-21 ustawy o podatku VAT.

 Vedlegg