Taxnorway.no

Zakończenie działalności gospodarczej w Norwegii

Wersja do wydruku

Zakończenie działalności Państwa spółki w Norwegii należy zgłosić do właściwego urzędu.

Usuwnie firmy z Norweskiego Rejestru Podmiotów Gospodarczych (Brønnøysundregisteret)

Osoby prowadzące norweski oddział zagranicznej firmy (NUF) lub firmę jednoosobową mogą łatwo usunąć firmę z rejestru poprzez zakreślenie odpowiedniego pola na druku BR-1080 Skoordynowane zgłoszenie do rejestru, punkt 2.4. Dodatkowo należy wypełnić punkt 1.1. Proszę pamiętać o złożeniu podpisu w punkcie 28.
Osoby prowadzące norweską spółkę muszą zgłosić zakończenie działalności w Brønnøysundregisteret.

Obowiązek zgłoszeniowy

Osoby podlegające obowiązkowi zgłoszeniowemu w Centralnym Urzędzie Podatkowym ds. Zagranicznych zobowiązane są do zgłoszenia prawidłowej daty zakończenia zlecenia oraz pracy pracowników na druku "Informacje o kontrakcie zleceniobiorca i pracownicy RF-1199".

Obowiązek wystąpienia o wcześniejsze wyliczenie podatkowe dla spółki.

Zaraz po podjęciu przez zarząd lub kierownika spółki decyzji o jej rozwiązaniu, spółka ma obowiązek wystąpić o wcześniejsze wyliczenie podatkowe. Należy wtedy przesłać druk “Zeznanie podatkowe dla spółek akcyjnych RF-1028" i zakreślić wniosek o wydanie wcześniejszego wyliczenia podatkowego. Dochody osiągnięte do ostatecznej daty rozwiązania spółki należy wykazać w zeznaniu podatkowym.

Proszę zwrócić uwagę, że spółki zagraniczne mają obowiązek występować o wcześniejsze wyliczenie podatkowe wyłącznie wtedy, kiedy spółka kończy działalność również w kraju swojego pochodzenia.

 


Work in Norway