Taxnorway.no

Zgłaszanie potrąconego podatku i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników

Wersja do wydruku

Należy opłacać również składkę na ubezpieczenie społeczne pracowników w wysokości 14,1 % płacy pracownika. Stanowi to część finansowania ubezpieczenia społecznego. Jeśli pracownik płaci ubezpieczenie społeczne w swoim kraju rodzinnym i posiada druk A1/E101 zwalniający z opłacania składek, spółka może zostać zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne pracownika w Norwegii. Zagraniczny druk A1/E101 należy przesłać do Norweskiego Urzędu ds. Pracy i Opieki Społecznej Oddział ds. Międzynarodowych – NAV – gdzie zostanie on zatwierdzony.

Druk ten należy przesłać w następujących terminach:

  • styczeń – luty 15 marca 
  • marzec – kwiecień 15 maja
  • maj - czerwiec 15 lipca
  • lipiec – sierpień 15 września
  • wrzesień – październik 15 listopada 
  • listopad – grudzień 15 stycznia

Tutaj należy przesłać druk

More information about A-ordning.


Work in Norway