Taxnorway.no

Zmiana adresu

Wersja do wydruku

Pamiętaj, aby zgłosić zmianę adresu.

Zmiana adresu pracowników

Wszystkie osoby zamieszkałe w Norwegii otrzymują unikalny numer personalny (fødselsnummer), który jest ważny przez całe życie. Numer ten składa się z 11 cyfr, z których pierwszych sześć to data urodzenia.

Obcokrajowcy przyjeżdżający do Norwegii do pracy na okres krótszy niż 6 miesięcy nie otrzymują numeru personalnego. Zamiast tego otrzymują tak zwany D-numer.  Numer ten zbudowany jest w ten sam sposób, co numer personalny, lecz tutaj pierwsza cyfra jest powiększona o 4.
 
Przeczytaj więcej o numerze personalnym i D-numerze.

Zamierzasz mieszkać w Norwegii nieprzerwanie przez minimum 6 miesięcy?

Zmiana adresu spółek/przedsiębiorców

Przedsiębiorcy muszą zgłosić zmianę adresu na formularzu BR-1080 Skoordynowane zgłoszenie do rejestru.