Taxnorway.no

Zmiana grupy podatkowej

Wersja do wydruku

Druga grupa podatkowa zostanie ci przyznana, jeśli:

  • utrzymujesz przez cały rok dochodowy  małżonkę/małżonka  mieszkającą/-ego w kraju rodzinnym. Dochód małżonki/małżonka nie może przekraczać w tym przypadku  45 870 NOK (w 2016 r.).
  • rozliczasz się razem ze współmałżonkiem  ze wspólnego  majątku.


Nie jest konieczne nadsyłanie dokumentacji, ale musisz  być w stanie przedstawić  ją na prośbę. Musisz być w stanie udokumentować:

1.  Fakt, że jesteś w  związku małżeńskim – poprzez przedstawienie  aktu małżeństwa.

2. Wspólny adres zamieszkania ze współmałżonkiem w kraju rodzinnym – poprzez przedstawienie potwierdzenia zameldowania pod tym  samym adresem  wydanym przez organ władzy publicznej.

3. Dochód małżonki/małżonka nieprzekraczający 45 870 NOK – poprzez przedstawienie potwierdzenia o dochodach współmałżonka za rok dochodowy wydanego przez organ władzy publicznej w kraju rodzinnym.