Taxnorway.no

Zmiana zaliczki na podatek dla firmy jednoosobowej

Wersja do wydruku

Jeśli otrzymało się błędną stawkę zaliczki na podatek, można ją zmienić.

Wniosek o zmianę stawki należy przesłać na druku "Wniosek o zmianę lub wydanie karty podatkowej/zaliczki na podatek (RF-1102)"

Ponadto należy udokumentować przyczynę, dla której wnioskuje się o zmianę zaliczki na podatek:

  • Jeśli zmienił się oczekiwany dochód z działalności, należy załączyć kopię kontraktów ze zleceniodawcą/zleceniodawcami.
  • Jeśli uważa się, że w świetle umowy podatkowej między Norwegią a krajem rodzinnym, nie ma się obowiązku podatkowego w Norwegii, należy załączyć kopię kontraktu/ów, które zostały zawarte w Norwegii.  Proszę również podać długość swojego pobytu w Norwegii.
  • W przypadku zakończenia działalności gospodarczej w Norwegii, należy zgłosić to do odpowiedniego urzędu. Proszę pamiętać, aby zgłosić zakończenie działalności do Brønnøysundregisteret – Norweskiego Rejestru Podmiotów Gospodarczych na druku BR-1080, patrz www.brreg.no. Jeśli posiada się Identyfikator (Identyfikator budowlany - Byggekort), traci on ważność wraz z zakończeniem działalności. Identyfikator ten można unieważnić na stronie www.byggekort.no.
  • Osoby, które przeszły na zatrudnienie i zaczęły pobierać płacę, muszą załączyć kopię umowy o pracę.
  • Osoby, które wyprowadziły się z Norwegii, muszą załączyć kopię zgłoszenia przeprowadzki/druku zamiany adresu.

Pytania dotyczące zmiany stawki zaliczki na podatek,proszę kierować do urzędu podatkowego, pod który się podlega.

Osoby podlegające pod Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych mogą wysłać maila na adres sfu@skatteetaten.no lub zadzwonić pod numer telefonu + 47 51 96 96 00 (z zagranicy +47 22 07 70 00)."