Roczne rozliczenie podatkowe (Skatteoppgjør)

Po rozpatrzeniu twojego zeznania podatkowego przez Urząd podatkowy otrzymasz rozliczenie podatkowe.

Na rozliczeniu tym znajdziesz informacje o tym, jaki dochód przyjęto za podstawę opodatkowania, dowiesz się też ile podatku potrącił twój pracodawca, oraz czy zapłaciłeś za dużo lub za mało podatku. Jeśli się przeprowadzasz, pamiętaj zgłosić zmianę adresu, abyś mógł otrzymać swoje rozliczenie podatkowe.

Zapłaciłeś za dużo podatku?

W takiej sytuacji otrzymasz zwrot pieniędzy. Termin wypłaty zwrotu zależy od tego, od kogo otrzymywałeś płacę. Jeśli otrzymałeś płacę zarówno od norweskiego jak i zagranicznego pracodawcy, o terminie rozliczenia decyduje to, który pracodawca pierwszy wypłacił ci wynagrodzenie.

  • Otrzymywałeś płacę od norweskiego pracodawcy?
    W takim przypadku rozliczenie otrzymasz między czerwcem a październikiem. Zwrot podatku otrzymasz dwa tygodnie od daty podanej na rozliczeniu podatkowym. Pieniądze zostaną wypłacone na numer konta podany na twoim zeznaniu podatkowym. Jeśli chcesz, aby pieniądze zostały przelane na inny numer konta, skontaktuj się ze swoim lokalnym poborcą podatkowym.
  •  Otrzymywałeś płacę od zagranicznego pracodawcy?
    W takim przypadku podlegasz pod Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych (SFU) i rozliczenie otrzymasz w październiku. Zwrot podatku otrzymasz w ciągu trzech tygodni od daty podanej na rozliczeniu podatkowym. Pieniądze zostaną wpłacone na zarejestrowany w Urzędzie numer konta bankowego lub otrzymasz czek przesłany na zarejestrowany adres. W celu zmiany numeru konta wypełnij formularz Informacje o numerze konta (Kontoopplysninger).

 

Zwróć uwagę, że marynarzom zamieszkałym za granicą zostanie wypłacona tylko kwota powyżej 2000 NOK. Nie otrzymają oni też żądania zwrotu podatku, jeśli kwota niedopłaty nie przekracza 2000 NOK.   

Zapłaciłeś za mało podatku?

W takim przypadku otrzymasz fakturę na zaległą kwotę z 3-tygodniowym terminem płatności. Jeśli kwota zaległego podatku przekracza 1000 NOK, spłata zostanie rozłożona na dwa terminy. Pierwszy po 3 tygodniach, drugi po 8 tygodniach.

Musisz zapłacić nawet, jeśli uważasz, że rozliczenie jest błędne. Jeśli zapłacisz z opóźnieniem, będziesz musiał pokryć też odsetki za zwłokę. Jeśli nie zapłacisz zaległego podatku, należna kwota może zostać potrącona z twojej płacy, lub twoja własność może zostać obciążona zastawem. Ponadto Norwegia podpisała z wieloma krajami umowy o ściąganiu należności.

Odwołanie od rozliczenia podatkowego?

Jeśli nie zgadzasz się z informacjami zawartymi w twoim rozliczeniu podatkowym, możesz złożyć odwołanie na skatteetaten.no.

Odroczenie terminu płatności i obniżenie należnej kwoty

Zasada główna mówi, że masz obowiązek zapłacić swój podatek we właściwym czasie i we właściwej kwocie. W wyjątkowych przypadkach poborca podatkowy może, na podstawie pisemnego wniosku, zezwolić na odroczenie terminu płatności lub obniżenie należnej kwoty. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat skontaktuj się z poborcą podatkowym podanym na twoim rozliczeniu podatkowym.


UWAGA! Kontaktując się z Urzędem Podatkowym prosimy używać języka norweskiego lub angielskiego.Wydruk z http://www.skatteetaten.no/pl/International-Polska/Jeli-pracujesz-w-Norwegii-musisz/Otrzyma-roczne-rozliczenie-podatkowe/Otrzyma-roczne-rozliczenie-podatkowe/