Taxnorway.no

Nowy system zgłaszania płac i stosunków pracy obowiązujący wszystkich pracodawców od 1 stycznia 2015

Od 1 stycznia 2015 zostanie wprowadzony nowy system, któremu podlegają wszyscy pracodawcy i inne zobowiązane do tego podmioty. Dotyczy to również zarejestrowanych w Norwegii firm zagranicznych (NUF). Zgłaszanie płac i stosunków pracy  do Skatteetaten (Urzędu Podatkowego), NAV-u i Statistisk sentralbyrå (Urzędu Statystycznego) będzie się odbywało za pomocą A-melding. Przedsiębiorstwa działające w Norwegii będą musiały składać A-melding co miesiąc.

A-melding zastępuje wysyłane do tej pory m.in. sprawozdania okresowe (terminoppgave),  zestawienia wynagrodzeń i  zaliczek na podatek dochodowy (lønns- og trekkoppgave) oraz zeznanie roczne o składkach z tytułu zatrudnianych pracowników (årsoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk). 

Od 1 stycznia 2015 A-melding należy składać co miesiąc drogą elektroniczną.

Odwiedź stronę dotyczącą A-melding i sprawdź, jak Twoja firma może przygotować się do zmian.

Płacenie podatku i podatku VAT od spółki