Dersom du ser denne teksten, vil ikke skatteberegningsprogrammet starte.