Vi skal skilles

Dersom dere har vært separert i ett år, kan én eller begge søke fylkesmannen om skilsmisse.

Du/dere søker om skilsmisse hos fylkesmannen i det fylket dere sist bodde i sammen. 

Endre navn?

Etter skilsmissen, beholder dere det etternavnet dere hadde i ekteskapet. Dersom dere ønsker å endre navn, må skjemaet Melding om endring av navn sendes til Skatteetaten. 

Ordninger dere i mellom

Ordninger som er avtalt eller fastsatt i forbindelse med separasjonen, gjelder også etter skilsmissen, med mindre noe annet blir avtalt eller fastsatt. Dette gjelder for eksempel avtaler om: 

Les mer i regjeringens brosjyre om separasjon og skilsmisse.

footer/desktop/standard