Færre arbeidsgivere sender a-melding med feil

  • Oppdatert: 14.09.2018

Kvaliteten på opplysningene i a-meldingen blir stadig bedre. Vi ser en markant nedgang i antall arbeidsgivere som har feil på nivå øyeblikkelig. 

For juli 2015 er det nå 7.375 opplysningspliktige som har åpne feil på nivå øyeblikkelig.

Til sammenligning er det for juli 2018 bare 372 opplysningspliktige som har tilsvarende feil. Disse utgjør totalt 0,2 prosent av alle opplysningspliktige som rapporterer i a-ordningen.

Antall opplysningspliktige med alvorlige feil i a-meldingen er dermed redusert med 95 prosent fra innføringsåret.

Positiv utvikling

Denne positive utviklingen er bra for alle som bruker opplysninger fra  a-ordningen.

Av de som fortsatt gjør feil, er antall feil per opplysningspliktig mer stabilt og ligger i snitt på rundt 4,5 feil. 

Fortsatt fokus på god datakvalitet

Likevel er det en vei å gå. Manglende rapportering av arbeidsforhold (F108) er fortsatt en utfordring. F108 utgjør alene 66,4 prosent av alle feil på nivå øyeblikkelig siden oppstarten i 2015.

F108 oppstår ofte ved korreksjoner tilbake i tid, når man tar med opplysninger om nye arbeidsforhold ved korreksjon av inntekt. Feilen kan få konsekvenser både for arbeidsgiver og den ansatte.

footer/desktop/standard