Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Flere og flere leverer innen fristen

Dataene i a-ordningen kommer når de skal, og kvaliteten på det som kommer har blitt mye bedre.

Oppsummeringen av 2017 viser en utvikling i riktig retning.

Arbeidsgivere med godkjent a-melding på frist øker stadig. I snitt er det 11 000 flere innleveringer på frist per måned i år enn i fjor.

Samtlige måneder hadde en økning i forhold til tilsvarende måned i 2016. Også fjoråret var langt bedre enn året før.


Færre feil

Feil på nivå øyeblikkelig har hatt en sterk nedgang. Antall opplysningspliktige med minst én feilmelding lå på omlag 5 000 per måned i 2015. Mot slutten av 2017 er tallet redusert til under 500.


- Vi er meget fornøyd med utviklingen. Rettidig og korrekt rapportering er viktig for de som bruker dataene fra a-ordningen. NAV tar i bruk opplysningene allerede dagen etter fristen, og derfor er det viktig at alle tilgjengelige opplysninger er levert, sier Torstein Hoem, leder for a-ordningen i Skatteetaten.

 

Bildet viser utviklingen i feil på nivå øyeblikkelig (Ø) og antall opplysningspliktige (OP) med feil fra a-ordningen ble innført og fram til november i 2017.