Korona-situasjonen – viktig informasjon fra Skatteetaten

Tvangsmulkt starter igjen fra oktober 2020

Vi gjeninnfører tvangsmulkt for a-melding for oktober med leveringsfrist 5. november.

Skatteetaten stanset bruk av tvangsmulkt noen måneder som en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen. Tvangsmulkt i a-ordningen ble midlertidig stanset for a-melding med leveringsfrist 5. mars, 6. april, 5. mai, 5. juni, 6. juli, 5. august, 7. september og 5. oktober.

For a-meldinger for oktober, med leveringsfrist 5. november, kan tvangsmulkt ilegges hvis du ikke leverer a-meldingen innen oppgitte frister eller leverer den med feil.

Fristen for å rapportere a-melding er den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.
 

Husk at det er viktig at a-meldingen blir levert – opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.