Bestill bøker til personalliste

Alle som er registrert i Brønnøysundregistrene i de bransjene som skal føre personallister, kan bestille gratis Personalliste fra Skatteetaten. Send inn skjema under og få boken i posten. 

Bestill

footer/desktop/standard