Søknad om opphør av kjøretøy som drosje eller overføring av kjøretøy til annet løyve

Logg inn, fyll ut og lever RF-1345:

Søk om opphør av drosje

Hvis du har et kjøretøy som er registrert som drosje før 1. januar 2019 og

  • kjøretøyet ikke skal brukes som drosje lenger, eller
  • kjøretøyet skal videreføres som drosje på annet drosjeløyve

må du søke Skatteetaten om opphør av kjøretøy som drosje eller overføring av kjøretøy til annet løyve.

Du må søke med foretakets organisasjonsnummer, ikke ditt eget fødselsnummer.