Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av bygg eller anlegg

Du kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven. Dette gjelder også for bygg eller anlegg som er til bruk for offentlig virksomhet som har rett til mva-kompensasjon.

Ordningen omfatter oppføringskostnader og kostnader som gjelder eksempelvis reparasjon, vedlikehold og drift av det utleide lokalet.

Ved frivillig registrering skal du beregne utgående merverdiavgift av leien til leietakere som bruker arealet i sin registrerte virksomhet.

Registreringen omfatter som utgangspunkt all utleie av bygg eller anlegg til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Du trenger derfor ikke søke om registrering for det enkelte bygg/nye bygg. Hvis du ønsker at enkelte bygg eller arealer i bygg blir holdt utenfor registreringen må du opplyse om dette i registreringssøknaden. Også enheter som i fremtiden oppfyller vilkårene etter ordningen vil automatisk bli omfattet av registreringen hvis ikke utleier bestemmer å holde dem utenfor ordningen og informerer skattekontoret om dette.

Se også merverdiavgiftsforskriften § 2.3.2. og om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for virksomheter innen bygg og anlegg på altinn.no.