Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Vi tester nye løsninger – bli pilotbruker for vår nye registreringsløsning for mva

Skatteetaten jobber med å effektivisere og modernisere merverdiavgiftsområdet.

Hovedmålene er å gjøre det lettere for deg som driver virksomhet å gjøre ting riktig, samt å øke etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene og redusere mulighetsrommet for ulovlig skjult økonomi.

Ny registreringsløsning

Som del av denne moderniseringen jobber Skatteetaten nå med å utvikle en ny løsning for å registrere seg som mva-pliktig. Gjennom nye digitale løsninger vil vi gjøre det enklere for næringsdrivende å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Viktig informasjon

Takk for at du ønsker å teste Skatteetatens nye løsninger. En rekke næringsdrivende har nå vært inne og testet, og på grunnlag av deres tilbakemeldinger vil vi videreutvikle løsningen for å registrere seg i mva-registeret. Vi har derfor stengt piloten for denne gang.